Dringende hulp nodig?

Ook als het heel snel moet gaan, steken wij een tandje bij en helpen wij u uit de nood! 050 20 19 28

Andere diensten

Buitengebruikstelling van tanks en tankneutralisatie

Naast het reinigen, afbreken en verwijderen van bovengrondse en ondergrondse tanks kan u bij De Waterbeer terecht voor het buiten gebruik stellen en neutraliseren van opslagtanks aan een betaalbare prijs, in gans West-Vlaanderen.
 

Ondergrondse stookolietanks of mazouttanks werden jaren geleden veelvuldig gebruikt, waardoor er zich op vandaag nog veel oude ondergrondse tanks bevinden die volgens de wet gesaneerd of geneutraliseerd dienen te worden. Van de uitgevoerde werken leveren wij steeds vereiste attesten.

Om de werken correct te kunnen uitvoeren dient het mangat (±30x30cm) van de opslagtank te worden geopend. Indien het mangat technisch niet verwijderd kan worden is het niet mogelijk de tank te reinigen. Dan wordt de tank enkel leeg getrokken via de vulopening en ontvangt u van ons een attest van ledigen. De stookolie of mazoutrestanten die door ons worden verwijderd, zijn niet meer bruikbaar en wordt afval. Dit wordt afgevoerd naar ons eigen vergund behandelingsdepot te Zedelgem. 


Onze diensten bestaan uit het:

  • leegzuigen van stookolie- of mazouttank
  • reinigen van stookolie- of mazouttank
  • opschuimen van stookolie- of mazouttank
  • buitengebruikstelling van de tank
  • afbreken en/of verwijderen van de tank kan door ons geregeld worden indien nodig
  • aflevering van nodige wettelijke attesten

Andere diensten
Bel de servicelijn van De Waterbeer. Wij staan klaar voor u.

BVBA Vanhove Cleaning
De Arend 17
8210 Zedelgem

Maatschappelijke zetel:
Bruggestraat 73
8820 Torhout

T 050 20 19 28
F 050 24 02 96
BE 0458.941.741

 info@dewaterbeer.be
 volg ons op facebook